Indigos http://www.perezfrancois.com/apps/photos/ Indigos Indigos, 2005 Natural Indigo on cottton, 2mX1.50 m Gold/ Silver Paint. http://www.perezfrancois.com/apps/photos/photo?photoID=125793828 125793828 Indigos, 2005 Natural Indigo on cottton, 2mX1.50 m Gold/ Silver Paint/Silk http://www.perezfrancois.com/apps/photos/photo?photoID=125793829 125793829 Indigos, 2005 Natural Indigo on cottton, 2mX1.50 m Gold/ Silver Paint http://www.perezfrancois.com/apps/photos/photo?photoID=125793830 125793830 Indigos, 2005 Natural Indigo on cottton, 2mX1.50 m Gold/ Silver Paint http://www.perezfrancois.com/apps/photos/photo?photoID=125793831 125793831 Indigos, 2005 Natural Indigo on cottton, 2mX1.50 m Gold/ Silver Paint http://www.perezfrancois.com/apps/photos/photo?photoID=125793832 125793832 Indigos, 2005 Natural Indigo on cottton, 2mX1.50 m Gold/ Silver Paint http://www.perezfrancois.com/apps/photos/photo?photoID=125793833 125793833 Indigos, 2005 Natural Indigo on cottton, 2mX1.50 m Gold/ Silver Paint http://www.perezfrancois.com/apps/photos/photo?photoID=125793834 125793834 Indigos, 1998 Natural Indigo on cottton, 2mX1.50 m Gold/ Silver Paint http://www.perezfrancois.com/apps/photos/photo?photoID=127205203 127205203 Indigos, 1998 Natural Indigo on cottton.Gold/ Silver Paint. Detail http://www.perezfrancois.com/apps/photos/photo?photoID=127204997 127204997 Indigos, 1998 Natural Indigo on cottton, 2mX1.50 m Gold/ Silver Paint http://www.perezfrancois.com/apps/photos/photo?photoID=127205199 127205199 Indigos, 1998 Natural Indigo on cottton, 2mX1.50 m Gold/ Silver Paint http://www.perezfrancois.com/apps/photos/photo?photoID=127205201 127205201 Indigos, 1998 Natural Indigo on cottton, 2mX1.50 m Gold/ Silver Paint .Detail http://www.perezfrancois.com/apps/photos/photo?photoID=127205204 127205204 Indigos, 1998 Natural Indigo on cottton, 1.50X1.50 m Gold/ Silver Paint http://www.perezfrancois.com/apps/photos/photo?photoID=127205205 127205205 Indigos, 1998 Natural Indigo on cottton, 2mX1.50 m Gold/ Silver Paint. Detail http://www.perezfrancois.com/apps/photos/photo?photoID=127205200 127205200 Indigos, 1998 Natural Indigo on cottton, 2mX1.50 m Gold/ Silver Paint http://www.perezfrancois.com/apps/photos/photo?photoID=127205202 127205202